Loitsujen käsikirja 2

Kirja on alkujaan julkaistu Tylypahkan taikakoulun kirjastossa (2012). Kirja on koottu pääasiassa omista käsityksistä loitsujen vaikeudesta ja tekemisestä. Varsinaiset loitsut esiintyvät Potter-kirjoissa. Tämän opuksen lähdemateriaalina on käytetty seuraavia sivustoja: Animaagi, Viistokuja.net ja HP Lexicon. Kirjan teksti ja kuvat © Kata (Mariamne Vincent = Katan keksimä kirjailijahahmo).

Sisällys

Johdanto: Loitsu ja vastaloitsu

Voidakseen oppia loihtimaan on ymmärrettävä loitsun käsite. Monissa loitsuissa nimenomaan asian ymmärtäminen, lausuminen ja sauvankäyttö takaavat onnistuneen lopputuloksen. Joitakin loitsuja opetellessa on myös fiksua opetella loitsulle vastaloitsu samanaikaisesti. Näin tehdyn loitsun tulos on helpompi purkaa harjoittelun päätteeksi. Keskitytään nyt ensiksi kuitenkin ihan loitsun määritelmään.

Loitsulla tarkoitetaan sanaa, runoa, ajatusta tai näiden yhdistelmää, joka muuttaa jonkin esineen tai henkilön ulkonäköä tai olotilaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että loitsu voi koostua yhdestä tai useammasta sanasta ja sanat voivat olla joko lausuttuja tai ajateltuja. Yksinkertaisimmillaan loitsu siis koostuu yhdestä aika tavallisesta sanasta, kuten entistus, joka on yleisesti tavaroiden korjaamiseen käytetty loitsu.

Tässä kirjassa otetaan loitsun rinnalle käsitteenä vastaloitsu. Vastaloitsu on jonkin käytetyn loitsun kumoava tai peruuttava loitsu. Vastaloitsu ja alkuperäinen loitsu muodostavat parin, jossa kumpikin on toisensa vastaloitsu. Jälleen, jos esimerkkinämme on entistus, voi sen vastaloitsuna käyttää loitsua hajothus. Hajothus-loitsulle on puolestaan vastaloitsuna entistus.

Tämänkaltaisten vastaloitsuparien tekeminen helpottaa ja nopeuttaa yleensä loitsujen oppimista. Vastaloitsuilla on nimittäin paljon samantyyppisiä ominaisuuksia, kuten samantapaisia heilautusliikkeitä. Loitsujen sanat voivat myös olla samantyyppisiä, jolloin vastaloitsuparin loitsut voi olla helpompi muistaa. Vaikka vastaloitsut helpottavatkin uusien loitsujen opettelua, on hyvä muistaa, ettei kaikille loitsuille löydy vastaloitsua.

Taikasauvan käytön kertaus

Taikasauvan rakenne

Pääasiassa taikasauva koostuu maagisesta ytimestä sekä ydintä suojaavasta puuaineksesta. Ydin ja puuaines voivat vaihdella paljonkin sauvasta riippuen ja vaikuttaa siksi suuresti taikasauvan ominaisuuksiin. Jokainen taikasauva on yksilöllinen yhdistelmä puuaineksen ja ytimen ominaisuuksia.

Ydin koostuu jostakin maagisesta voimakkaasta aineksesta. Näitä aineksia ovat esimerkiksi yksisarvisen häntäjouhi, lohikäärmeen sydänjuuri ja feenikslinnun sulka. Ydin on yleensä peräisin jostakin taikaolennosta, mutta myös esim. veelan hiuksen tiedetään toimivan hyvin taikasauvan ytimenä.

Puuaineksena voidaan käyttää lähes mitä tahansa puulajia. Puukerroksen tehtävänä on suojata ydintä, mutta se yhdistää myös sauvaa pitävän käden ytimen voimaan. Siksi puuaineksen valinta on yksilöllinen, eikä sauvan ulkonäön perusteella voi valita puuainesta. Esimerkkinä puuaineksen tuomista ominaisuuksista on pajun joustavuus, mahongin pehmeys ja tammen lujuus.

Heilautusliikkeet

Taikoessa sanojen lausumisen lisäksi on tärkeää osata oikeanlainen taikasauvan heilautusliike. Monilla loitsuilla on samanlainen tai melkein samanlainen heilautusliike ja heilautusliikkeen perusteella loitsuja voidaan jakaa ryhmiin. Tässä kirjassa käytetään pääasiassa J-heilautusta loitsuissa ja joissakin tapauksissa myös heilautusliikkeetöntä loitsua.

Tavallisin heilautusliike on J-kirjaimen muotoinen heilautusliike, jossa taikasauva heilahtaa rauhallisesti ylhäältä alas ja päättyy napakkaan näpäytykseen. Tätä heilautusliikettä kutsutaan perusheilautukseksi tai J-heilautukseksi ja se on perustana suurelle osalle arkipäivän loitsuista.

Toinen aika usein ilmenevä heilautusliike on loitsun pyörreheilautus, jossa taikasauva oikeastaan liikkuu aika vähän. Liike alkaa osoittamalla loitsun kohdetta ja taikasava tekee pienen ympyrän loitsun kohteen ympäri. Ympyrä lähettää loitsun pyörteenä. Kolmanneksi tavallisin heilautusliike on niinkutsuttu kirvesliike, jossa taikasauva heilahtaa ylhäältä alas voimakkaasti. Tällä heilautusliikkeellä on yleensä vaikea osua kohteeseensa ja sen tekeminen vaatiikin siksi harjoittelua.

Yleisellä vastaloitsulla lopetettavia loitsuja

Kirjasarja käyttää loitsujen luokituksessa vaikeusasteita I-VIII (eli 1-8 roomalaisin numeroin). Tämä kirja esittelee loitsuja vaikeusasteilla II-III. Noitien ja velhojen opetuksen perussuunnitelmassa oletetaan jokaisen oppivan ainakin V (5) vaikeusasteen loitsuja. Oppimisen maksimoimiseksi suositteleme siirtymistä seuraavalle vaikeusasteelle vasta, kun samalta vaikeusasteelta osaa vähintään kolme loitsua.

Sytyjo

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsu luo liekkejä valittuun kohteeseen. Vastaloitsuina käytettävissä Finite ja Lopeti loitsuimes.

Lausuminen: Sanan paino osuu ensimmäiseen tavuun.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen. Liekit ilmestyvät sauvan kärjen kohdalle, joten näpäytyksen tulee olla tarkalleen siihen kohtaan, mihin liekit on tarkoitettu.

Tarantallegro

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsu saa valitun esineen tai olennon tanssahtelemaan. Loitsua voi soveltaa aina rusinoista elefantteihin. Vastaloitsuina käytettävissä ovat Finite ja Lopeti loitsuimes.

Lausuminen: Tarant-AL-legro. Paino osuu AL-tavuun. L-äänne on pitkä.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen. Näpäytys tulee kohdistaa suoraan loitsun kohteena olevaan esineeseen/olentoon.

Isonnous

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsu suurentaa kohdetta halutun määrän. Vastaloitsuna Paluus.

Lausuminen: IsoN-Nous, eli paino N-äänteellä. Viimeinen s-kirjain lausutaan lyhyesti ja napakasti ja N-on puolipitkä.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen. Näpäytys tulee kohdistaa suoraan loitsun kohteena olevaan esineeseen/olentoon.

Finite

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsu toimii yleisenä lopettavana vastaloitsuna erilaisille toiminnallisille loitsuille.

Lausuminen: Fi-nite. Sanan pääpaino on ensimmäisellä tavulla. Lausutaan napakasti.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen. Näpäytys tulee kohdistaa suoraan loitsun kohteena olevaan esineeseen/olentoon.

Lopeti/Lopeti loitsuimes

Vaikeusaste: III

Loitsun tarkoitus: Loitsu toimii yleisenä lopettavana vastaloitsuna erilaisille toiminnoille.

Lausuminen: Lo-peti. Sanan pääpaino on ensimmäisellä tavulla. Lausutaan napakasti. Loitsuun saadaan lisää voimaa käyttämällä muotoa ”Lopeti loitsuimes”. Tässä lausutaan Lopeti samoin kuin yksinään ja loitsuimes pääpaino ensimmäisellä tavulla. Viimeinen S-ääni on suhiseva ja napakka, kuin käärmeen sihinä.

Heilautusliike: Pyörreheilautus, eli sauva tekee pienen ympyrän ja pysähtyy osoittamaan kohti loitsun kohdetta loitsun viimeisen kirjaimen lausumisen kohdalla.

Paluus

Vaikeusaste: III

Loitsun tarkoitus: Palauttaa ennalleen olomuotoa muutetun esineen. Toimii vastaloitsuna mm. värinvaihtoloitsuille ja kokoa muokkaaville loitsuille.

Lausuminen: PA-luuus. Sanan pääpaino on ensimmäisellä tavulla ja P-kirjain on napakka. U-ääni on pitkä ja viimeinen s-kirjain jälleen napakka.

Heilautusliike: Pyörreheilautus, eli sauva tekee pienen ympyrän ja pysähtyy osoittamaan kohti loitsun kohdetta loitsun viimeisen kirjaimen lausumisen kohdalla.

Tavallisia loitsupareja

Monien loitsujen vastaloitsut eivät ole yleistettävissä kaikkiin esineisiin tai olentoihin. Nämä ovat niinkutsuttuja spesifisiä vastaloitsuja. Alla muutamia loitsupareja harjoiteltavaksi.

Valois – Pimi

Valois

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsu sytyttää valon sauvan päähän. Vastaloitsuna pimi.

Lausuminen: Sanan paino osuu ensimmäiseen tavuun. Lausuessa on mietittävä valoa ja lausuttava napakasti.

Heilautusliike: Tälle loitsulle ei käytetä erityistä heilautusliikettä. Sauvaa voi pitää aivan paikallaan tai tehdä pienen nytkähdyksen juuri loitsua lausuessaan.

Pimi

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsu sammuttaa sauvan päähän syttyneen valon. Vastaloitsuna valois.

Lausuminen: Sanan paino osuu ensimmäiseen tavuun. Lausuessa on mietittävä pimeää ja lausuttava napakasti.

Heilautusliike: Tälle loitsulle ei käytetä erityistä heilautusliikettä. Sauvaa voi pitää aivan paikallaan tai tehdä pienen nytkähdyksen juuri loitsua lausuessaan.

Melutus – Hiljutus

Melutus

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsulla voimistetaan puhujan ääntä, jolloin ääni kantaa suurenkin yleisön kuuluviin. Vastaloitsuna hiljutus.

Lausuminen: ME-lutus. Pääpaino on ensimmäisellä tavulla. M-kirjain on pehmeä ja lopun s-kirjain lyhyt ja napakka.

Heilautusliike: Tälle loitsulle ei käytetä erityistä heilautusliikettä. Loitsua tehdessä kohdistetaan taikasauvan pää puhujan kurkulle, aataminomenan kohdalle.

Hiljutus

Vaikeusaste: II

Loitsun tarkoitus: Loitsulla vaimennetaan puhujan ääntä, jolloin ääni ei kanna niin kauas. Toimii vastaloitsuna melutus-loitsulle

Lausuminen: HIL-jutus. Eli pääpaino osuu ensimmäiselle tavulle. Viimeinen S-kirjain on lyhyt ja napakka.

Heilautusliike: Tälle loitsulle ei käytetä erityistä heilautusliikettä. Loitsua tehdessä kohdistetaan taikasauvan pää puhujan kurkulle, aataminomenan kohdalle.

Hajothus – Entistus

Hajothus

Vaikeusaste: III

Loitsun tarkoitus: Loitsulla rikotaan tai puretaan palasiksi esine. Vastaloitsuna Entistus.

Lausuminen: Ha-JO-thus. Loitsun pääpaino osuu sanan toiselle tavulle. T-kirjain on pehmeä eikä H-kirjainta erikseen lausuta. Viimeinen S-kirjain on lyhyt ja pehmeä.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen, jossa sauvan kärki jää osoittamaan mahdollisimman tarkasti hajotuskohtaan.

Entistus

Vaikeusaste: III

Loitsun tarkoitus: Loitsulla kootaan esineitä rakenneosistaan ja palautetaan hajonneet esineet ehjiksi. Loitsua käytetään sekä vahingossa rikottuihin esineisiin että vstaloitsuna Hajothus-loitsulle.

Lausuminen: En-TIS-tus. Lausuttaessa paino on toisella tavulla. Sana lausutaan napakasti ja viimeinen S-kirjain suhahtaa lyhyesti.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen, jossa sauvan kärki jää osoittamaan palasten liitettävään kohtaan tai monien pienten palasten kanssa keskelle palaskasaa.

Tulejo – Menejo

Tulejo

Vaikeusaste: IV

Loitsun tarkoitus: Loitsu kutsutaan luokse eri esineitä matkan päästä. Vastaloitsuna Menejo.

Sanat: Taikasana on varioituva kutsuttavan esineen mukaan. Loitsu muodostetaan sanoista tulejo +kutsuttava esine”. Tulejo lausutaan paino ensimmäisellä tavulla. Myöhemmän sanan lausuminen ei ole niin tarkkaa, kunhan kutsuja tietää, mitä kutsuu.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen, jossa sauvan kärki jää osoittamaan kutsuttavan esineen suuntaan.

Menejo

Vaikeusaste: IV

Loitsun tarkoitus: Loitsu lähetetään eri esineitä pienen matkan päähän. Vastaloitsuna Tulejo.

Sanat: Taikasana on varioituva lähetettävän esineen mukaan. Loitsu muodostetaan sanoista menejo +lähetettävä esine”. Menejo lausutaan paino ensimmäisellä tavulla. Myöhemmän sanan lausuminen ei ole niin tarkkaa, kunhan lähettäjä tietää tarkentaa, mikä esine on lähdössä menemään.

Heilautusliike: J-heilautus, eli sauva kärki kulkee rauhallisessa kaaressa kasvojen kohdalta alas ja liike päättyy napakkaan näpäytykseen, jossa sauvan kärki jää osoittamaan kutsuttavan esineen suuntaan.

Kirjoittanut Mariamne Vincent (Kata) vuonna 2012.

Kirja on alkujaan julkaistu Tylypahkan taikakoulun kirjastossa (2012). Kirja on koottu pääasiassa omista käsityksistä loitsujen vaikeudesta ja tekemisestä. Varsinaiset loitsut esiintyvät Potter-kirjoissa. Tämän opuksen lähdemateriaalina on käytetty seuraavia sivustoja: Animaagi, Viistokuja.net ja HP Lexicon. Kirjan teksti ja kuvat © Kata (Mariamne Vincent = Katan keksimä kirjailijahahmo).

 

3 thoughts on “Loitsujen käsikirja 2

Kommentointi on suljettu.