Käsialan tulkitseminen

Grafologia on henkilön luonteen arvioimista käsialan perusteella. Alta löydät piirteitä, jotka tulee ottaa huomioon käsialan tutkintaa tehdessä.

Vyöhykkeet

Käsiala voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen: ylimmäiseen, keskimmäiseen ja alimmaiseen.

grafo1

 • Ylimmäinen vyöhyke kertoo tavoitteista, toiveista, unelmista ja henkisistä pyrkimyksistä.
 • Keskimmäinen vyöhyke kertoo kodista, ystävistä, perheestä sekä käytännölllisestä asennoitumisesta jokapäiväisiin tehtäviin. Ylimmäistä ja alimmaista vyöhykettä suurempi keskimmäinen vyöhyke kertoo sosiaalisesta jalat maassa -luonteesta.
 • Alimmainen vyöhyke kertoo tunteellisesta asennoitumisesta sekä reagoimisesta elämän fyysisiin puoliin.

Silmukat

Kirjainten d, k ja l yläsilmukoitten koko ja korkeus kertovat kirjoittajan ihanteista, taipumuksesta haaveiluun ja kiinnostuksesta henkisiin asioihin. Alla on esitetty silmukoiden piirteitä g-kirjainta käyttämällä.

grafo2

 • Pitkät ja pyöreät (a) silmukat kertovat romanttisesta asenteesta rakkautta ja elämää kohtaan.
 • Kolmikulmaiset (b) silmukat kertovat henkilöstä, joka on pettynyt kumppaniinsa.
 • Paisuneet (c) silmukat kertovat mielikuvituksellisuudesta sekä suurennellusta egosta
 • Suorat (d) silmukat kertovat hyvästä keskittymiskyvystä ja taidosta päästä käsiksi olennaiseen heti

Analyysia voi soveltaa myös muiden samantyyppisten kirjainten kohdalla, joita ovat muun muassa p, j ja y.

Marginaalit

Marginaalit tarkoittavat paperin reunoille jäävää tilaa, johon ei kirjoiteta lainkaan. Marginaalit jätetään tyypillisesti sekä paperin ylä- että alaosaan sekä molemmille sivuille. Marginaalien leveys ja kapeus kertovat sivistyksellisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista.

 • Leveä vasen marginaali kertoo kulttuuritaustasta, älykkyydestä ja esteettisestä tajusta. Kapea vasen marginaali kertoo sen sijaan valikoimattomasta ystävyydestä sekä ilkeydestä.
 • Leveä oikea marginaali kertoo tulevaisuuden pelosta. Kapea oikea marginaali sen sijaan varautuneesta asennoitumisesta ystävystymiseen ja maailmaan yleensä, sekä arvostelukyvyn puutteesta.
 • Leveä ylämarginaali kertoo muodollisuudesta ja varautuneisuudesta. Kapea alamarginaali kertoo vaistomaisesta hamstraamisesta, ylituttavallisuudesta sekä pidättyvyyden puutteesta.

Kaltevuus

Kaltevuus jaetaan oikealle kaartuvaan, vasemmalle kaartuvaan ja vaihtelevasti kaartuvaan tekstiin. Kaartuvuus voi olla myös olematonta.

grafo3

Oikealle kaartuva teksti kertoo ulospäin suuntautuneisuudesta, tarpeesta ja kyvystä ottaa kontakteja ihmisiin sekä halusta antaa ja saada rakkautta. Mitä suurempi kaltevuus, sitä seurallisempi on kirjoittaja.

Vasemmalle kaartuva teksti kertoo, että kirjoittajan pää ohjaa toimintaa sydäntä enemmän. Mitä suurempi kaltevuus, sitä suurempi sulkeutuneisuus.

Vaihteleva kaartuvuus kertoo monipuolisesta persoonallisuudesta, epävakaudesta sekä oikullisuudesta – horjuminen impulssien ja kontrollin, järjen ja tunteen välillä.

Painalluksen voimakkuus

Painalluksen voimakkuus ja viivojen paksuus kertoo aistillisista yllykkeistä.
grafo4

Kevyt painallus kertoo herkkyydestä, kriittisyydestä sekä elinvoiman puutteesta.

Kova painallus kertoo aistillisuudesta ja energisyydestä.

Keskiverto painallus kertoo keskiverto henkilöstä, jolla on keskitason yllykkeet.

Koko

Käsialan koko voidaan jakaa viiteen eri luokkaan: poikkeuksellisen pieneen, pieneen, keskivertoon, suureen ja erittäin suureen.

 • Poikkeuksellisen pieni koko kertoo henkilöstä, jolla on alemmuuskumpleksi.
 • Pieni koko kertoo teoretisoijasta, joka haluaa rationalisoida kaiken, jopa emotionaalisen käytöksen.
 • Keskiverto koko kertoo henkilöstä, joka on järkevä, sopeutuva ja pärjää lähes kaikenlaisissa ympyröissä.
 • Suuri koko kertoo henkilöstä, joka kaipaa aktiivista sosiaalista elämää ollakseen onnellinen. Henkilöllä on avoin luonne ja rakastaa parrasvaloissa paistattelemista.
 • Erittäin suuri käsiala on henkilöllä, joka on egoistinen ja luonteeltaan määräilevä ja vastahankainen. Henkilö hallitsee yksin keskustelua.

Perusviivan kaltevuus

Perusviivan kaltevuus voi olla tasaisen varma, alaspäin kallistuva, ylöspäin kääntyvä tai vaihteleva.

grafo5

 • Tasainen perusviiva kertoo tasapainoisuudesta, suorasukaisuudesta ja hallituista mielentilasta. Henkilö ei ole helposti muitten heiluteltavissa ja on sitkeä.
 • Alaspäin kallistuva (a) perusviiva kertoo masentuneisuudesta ja pessimistisyydestä, jotka syvenevät kallistuksen voimistuessa.
 • Ylöspäin kääntyvä (b) perusviiva kertoo kunnianhimosta ja optimistisuudesta, jotka syvenevät kallistuksen voimistuessa.
 • Vaihteleva perusviiva kertoo oikullisuudesta. Jos kirjoitus muuttuu sekä kaltevuuden että painalluksen voimakkuuden suhteen, henkilön järki väistyy tunteen tieltä – kiivautta ja epäluotettavuutta.

Tilanjako

Tilanjako rivien ja sanojen välillä kertoo kirjoittajan arvostelukyvystä ystävien valinnan suhteen sekä anteliaisuudesta ja saituudesta. Tilanjako voi olla kapeaa tai leveämpää.

grafo6

 • Kapea tila rivien välillä tarkoittaa kyvyttömyyttä suunnitella sekä huonoa organisoitikykyä.
 • Leveä tila rivien välillä kertoo kyvystä katsoa eteenpäin objektiivisesti.
 • Kapea tila sanojen välillä (a) tarkoittaa seuran ja vilkkaan sosiaalisen elämän kaipuusta.
 • Leveä tila sanojen välillä (b) kertoo varautuneisuudesta ja varovaisuudesta tuttavien valinnassa.

Aloitus- ja lopetusviivat

Aloitus- ja lopetusviivat kirjaimissa vittaavat turhantarkkuuteen ja usein varovaisuuteen. Jos henkilö ei käytä aloitus- eikä lopetusviivoja, hänellä on kyky päästä kiinni oleellisiin asioihin nopeasti.

grafo7

 • Aloitusviivat (a) kertovat henkilöstä, joka ei ole erityisen innostunut uusista ideoita eikä projekteista. Henkilö pitää mieluiten kiinni hyväksi havaituista metodeista.
 • Lopetusviivat (b) kertovat henkilön kyvyttömyydestä antaa mennä, ja niitä näkee yleensä sellaisen henkilön kirjoituksessa, jolla hyvästely on vaikeaa.

Yhtenäisyys kirjoituksessa

Tekstin yhtenäisyys näkyy johdonmukaisuutena sanojen ja lauseiden välillä. Epäyhteinäinen teksti sen sijaan pitää sisällään suurempia välejä kirjainten välillä sekä vaihtelevuutta.

grafo8

 • Yhtenäinen käsiala (a) kertoo loogisuudesta, systemaattisesta ajattelusta, yhteistyökyvystä sekä järkevästä suhtautumisesta muihin. Sen sijaan aloitekyvyn ja intuitiivisen ajattelun puute vaivaa näitä henkilöitä. Henkilöt eivät ole kovinkaan spontaaneita eivätkä omaperäisiä.
 • Epäyhtenäinen käsiala (b) kertoo egoistisuudesta, epäjohdonmukaisuudesta, itepäisyydestä ja oikullisuudesta. Henkilö ei piittaa muiden ideoista eikä pidä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Sen sijaan henkilö voi keksiä omaperäisiä ja luovia ideoita.

Viivojen yhteys

Viivojen yhteys ja tyyli kirjoittaa jaetaan neljään eri osaan: kaarevaan, juovamaiseen, kulmikkaaseen ja köynnösmäiseen. Jokaisella piirteellä on omat positiiviset ja negatiivistet piirteensä.

grafo9

 • Kaarevalla tyylillä kirjoittava arvosta taidetta ja hänellä on tyyli- ja muodontajua. Henkilöllä on taipumusta salamyhkäisyyteen, syviin tunteisiin ja tiukkaan muodollisuuteen. Hän saattaa olla hiukan epäilevä sekä omata taipumusta teeskentelyyn ja kykyyn juonitella.

grafo10

 • Juovamaisella tyylillä kirjoittava on psykologisesti taitava ihmisten kanssa, älykäs, monipuolinen ja erittäin sopeutuva. Hän voi olla kaikkea kaikille. Henkilö voi olla välttelevä, vaikea sitoutumaan sekä petollinen.

grafo11

 • Kulmikkaalla tyylillä kirjoittava on voimakastahtoinen, tiukka, päättäväinen ja sitkeä. Hänellä on kurinalainen asenne elämää ja rakkautta kohtaan. Henkilö voi olla aggressiivinen, sopeutumaton, epäluuloinen ja dominoiva. Hän voi olla sokea muiden näkemyksille. Empatian puute.

grafo12

 • Köynnösmäisellä tyylillä kirjoittavalla on rento luonne ja hän on sopeutuva, joustava, lempeä ja sympaattinen. Hän saattaa olla laiska, vaikutteille altis ja omata pinnalliset tunteet.

Isot kirjaimet

Isot kirjaimet paljastavat kirjoittajan egon ja julkisivun. Jotkin suurista kirjaimista ovat grafologiassa merkittävämpiä kuin toiset, vaikka kaikkien koko ja muoto on otettava huomioon. Etenkin M ja I -kirjainten tarkkailu on tärkeää.

 • Tekstattu iso kirjain on merkki kirjallisista lahjoista tai yhteyksistä painettuun sanaan. Se osoittaa yleensä hyvää makua ja kykyä rakentavaan suunnitteluun.
 • Iso kirjain, joka on kirjoitettu muuta kirjoitusta pienemmällä kertoo ylivaatimattomasta asenteesta sekä itsevarmuuden ja luottamuksen puutteesta.
 • Paisutettu iso kirjain kertoo halusta saada ihailua ja huomiota. Kirjoittaja voi olla omahyväinen henkilö tai johtaja. Toisaalta hän saattaa kompensoida alemmuuskompleksiaan.
 • Koukeroinen ja koristeltu iso kirjain viittaa vulgaariuteen.
 • Omaperäinen ja ainutlaatuinen iso kirjain esiintyy taiteilijoiden ja muiden luovien henkilöiden kirjoituksessa.

M-kirjain antaa vinkkejä kirjoittajan egosta.

grafo13

 • Korkeampi ensimmäinen viiva (a) kertoo terveestä egosta.
 • Korkeampi toinen viiva (b) kertoo yhteistyökykyisyydestä tai alistuvasta luonteesta, joka huomioi yleisen mielipiteen.
 • Iso silmukka viivan alussa (c) kertoo kateudesta.
 • Pyöreä kirjain (d) kertoo epäaggressiivisuudesta.
 • Kulmikkuus (e) kertoo voimasta ja tarmosta, joskus jopa itsekkyyteen asti.

I-kirjain antaa vinkkejä kirjoittajan itsearviointikyvystä, motivaatiosta, turhamaisuudesta, vaatimattomuudesta sekä epäitsekkyydestä.

grafo14

 • Jos kirjain on suurempi kuin muut kirjaimet (a), kirjoittaja on huomionkipeä ja itseluottamus peittää epävarmuuden.
 • Pieni ja epämääräisen muotoinen (b) kertoo heikosta tahdosta ja vaivautuneisuudesta.
 • Ympyrää muistuttava (c) kertoo sulkeutuneisuudesta ja halusta suojata omaa egoaan.
 • Valtava ja paisuteltu (d) kertoo egoistisuudesta, liiallisesta tärkeilystä sekä pakosta olla parrasvaloissa.
 • Pienen kirjaimen käyttö ison sijasta (e) viittaa itsensä vähättelyyn.
 • Suora viiva (f) kertoo hienostuneisuudesta, vahvasta egosta, vaatimattomuudesta ja älykkyydestä.
 • Komiosainen (g) kertoo pirstoutuneisuudesta persoonallisuudesta.
 • Vasemmalle kallistuva (h) viittaa syyllisyyskompleksiin .

Nimikirjoitukset

 • Selvästi kirjoitettu ja helppolukuinen nimikirjoitus kertoo rehellisyydestä ja luotettavuudesta.
 • Pieni, tiivistetty ja kapea nimikirjoitus kertoo alemmuuskompleksista.
 • Suuri ja koukeroinen nimikirjoitus kertoo sen sijaan huonosta mausta ja suurennellusta egosta.
 • Alleviivattu nimikirjoitus kertoo egoistisuudesta sekä tehokkuudesta.
 • Juovamainen, viivoiksi kaventuva nimi kirjoitus kertoo laskelmoivuudesta, fiksuudesta, diplomaattisuudesta, älykkyydestä sekä kyvystä pärjätä ihmisten kanssa.
 • Ympyrä nimikirjoituksen ympärillä voi olla merkki masennuksesta – avunhuuto.
 • Jos viivat kulkevat nimikirjoituksen läpi, se kertoo henkilön heikosta egosta ja itse-epäilyksistä.

Musteen väri

 • Musta kertoo sovinnaisesta ajattelusta, tehokkuudesta, viileydestä sekä halusta tehdä vaikutus. Se on itsevarmempi väri kuin sininen, muttei yhtä itsevarma kuin punainen.
 • Sininen on onnellisuuden väri, joka viittaa ystävälliseen asenteeseen. Sininen väri ei ole yhtä itsevarma kuin musta.
 • Punainen väri on sellaisten henkilöiden suosiossa, joilla on paisunut ego ja jotka rakastavat huomion keskipisteenä olemista. Punainen väri kertoo aistillisuudesta ja se on itsevarmempi väri kuin musta ja sininen.
 • Vihreä on usein sellaisten nuorten käyttämä, jotka haluavat vaikuttaa erilaisilta.

Lähde ja kuvat: Johnstone & Pilkington: Ennustamisen avaimet, Karisto, 2000.