Kokeet & tutkinnot [info]

Jokaiselle luokka-asteelle järjestetään koe lukuvuoden loppupuolella, kesäkuussa. Välikokeita ei ole, lukuunottamatta roolipelillisiä pistokokeita, joita opettajat voivat halutessaan järjestää oppitunnin aikana. Alla näet listauksen jokaisen luokka-asteen koetyypeistä.

Luokat 1-4

 • Luokille 1-4 järjestetään luokkakohtaiset päättökokeet, joiden perusteella annetaan arvosanat lukuvuoden päättötodistukseen
 • Päättökokeita on vain yksi per luokka-aste ja koe sisältää osiot eri oppiaineille
 • Luokat 1-2 tekevät kokeen kokonaisuudessaan ja luokat 3-4 vastaavat vain oppiaineisiin, jotka he ovat valinneet omiksi aineikseen kyseiselle lukuvuodelle
 • Koe muodostuu teoriapohjaisista monivalintakysymyksistä, ja käytännönkysymyksistä (teoriapohjaisissa oppiaineissa ei ole lainkaan käytännönkysymyksiä)

Luokka 5

 • Luokalle 5 järjestetään V.I.P.-koe, jossa testataan aikaisempien vuosien aikana opittuja asioita
 • Oppilas valitsee 5-13 oppiainetta, joiden V.I.P.-tutkinnon haluaa suorittaa – kyseisien aineiden arvosanoista muodostetaan V.I.P.-todistus
 • Jokaiselle oppiaineelle on oma koe, joka muodostuu teoriakysymyksistä ja käytännönkysymyksistä (teoriapohjaisissa oppiaineissa käytännönkysymykset korvataan muilla tehtävillä)

Luokka 6

 • Luokan 6 oppilaat vastaavat V.I.P.-kokeisiin, mutta V.I.P.-todistuksen sijasta arvosanat muodostavat lukuvuoden päättötodistuksen arvosanat.
 • Oppilas valitsee 5-13 oppiainetta, joista haluaa arvosanan päättötodistukseensa.
 • Jokaiselle oppiaineelle on oma koe, joka muodostuu teoriakysymyksistä ja käytännönkysymyksistä (teoriapohjaisissa oppiaineissa käytännönkysymykset korvataan muilla tehtävillä)

Luokka 7

 • Luokalle 7 järjestetään S.U.P.E.R.-koe, jossa testataan aiempien vuosien aikana opittuja asioita erittäin haasteellisin kysymyksin
 • Oppilas valitsee 3-13 oppiainetta, joiden S.U.P.E.R.-tutkinnon haluaa suorittaa – kyseisien aineiden arvosanoista muodostetaan S.U.P.E.R.-todistus
 • Jokaiselle oppiaineelle on oma koe, joka muodostuu vaativista teoriakysymyksist, käytännönkysymyksistä sekä muista erittäin vaativista tehtävistä (teoriapohjaisissa oppiaineissa käytännönkysymykset korvataan muilla tehtävillä)

Kokeet julkaistaan lukuvuoden loppupuolella, kesäkuun alussa. Kokeiden osallistumisaikaa on muutama viikko. Roolipelillisesti jokainen koe sijoittuu eri päivälle ja kokeiden tekoaikaa on muutama tunti.

-> Infopaketin seuraava osio: Roolipelaaminen