Léglise, Mireille: Numeroiden pyörteessä 2

Alkusanat

Minulla on ilo julkaista vihdoin Numeroiden pyörteessä -sarjan toisen osan, jossa perehdytään tärkeisiin numerologian osa-alueen arvoihin ja merkityksiin. Yksilön kannalta tässä toisessa osassa perehdytään enemmän yleistä elämää koskeviin asioihin sekä annetaan keinot saada lisää tietoa omasta kohtalostaan ja tavoistaan, jolla menestyä. Kirjan julkaisu hieman venähti, mikä onkin vaikuttanut siihen, että Tulkitsijan opas -kirjanen saapui markkinoille tätä aiemmin. Tästä syystä ristiviitteitä saattaa esiintyä vähän enemmän sen suuntaan, mutta numerologit tuntien vain intuitiolla on väliä, eikä jokaista lähdeviitettä tarvitse todeksi todistaa.

Tässä osassa jatketaan siitä, mihin edellisessä osassa jäätiin sekä yritetään antaa yleiset tiedot numerologisen kartan eri numerologian arvojen ymmärtämiselle. Tarkoituksena on antaa lyhyesti ja ytimekkäästi selvät perustiedot numerologiasta.

Elämänpolku kertoo henkilön elämäntarkoituksen sekä sen, mitä henkilön olisi hyvä oppia elämänsä aikana. Nämä oppiläksyt voidaan myös ymmärtää viitteinä edellisen elämän heikkouksista tai kehittymiskohteista, joihin kuuluu tässä elämässä panostaa. Sen vaikutus kestää läpi elämän ja se on yksi numerologisen kartan tärkeimmistä numeroista kattaen koreluvuissa 60 %:n osuuden.

Asenteen numero kertoo henkilön tavasta lähestyä uusia ihmisiä, tilanteita ja asioita. Tarjoten siis numerologiseen karttaan yleisen kuvauksen henkilön asennoitumisesta. Koska kyseessä on asenne, asenteen numero esiintyy vain yksikkönumeroina.

Tasapainon numero kertoo, miten henkilö lähestyy hankalia tilanteita, ja miten hän selviytyy niistä. Tämän lisäksi se myös kuvastaa, miten henkilö suhtautuu uusiin asioihin ja ihmisiin. Koska kyseessä on lähestymistapa, tasapainon numero esiintyy vain yksikkönumeroina.

Kohtalon numero antaa vastauksen sille, mitä kohtalo kyseisen henkilön elämään tuo. Silkan negatiivisen kohtalon kertomisen sijasta se kertoo myös siitä missä henkilö menestyy. Kohtalon numero on sama kuin kypsyyden numero, mutta niiden merkitykset tulkintoineen eroavat toisistaan.

Laskutapa

Elämänpolku saadaan laskemalla syntymäajankohdan numerot yhteen. Kaksinumeroisten päivien ja kuukausien (poikkeuksena 11 ja 22) sekä vuosilukujen kohdalla lasketaan yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu jokin mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

27.11.1996
2+7+11+1+9+9+6 => 45 => 4+5 => 9

Asenteen numero saadaan laskemalla syntymäpäivä ja syntymäkuukausi yhteen. Kaksinumeroisten päivien ja kuukausien (poikkeuksena 11 ja 22) kohdalla lasketaan yksittäiset numerot yhteen, kunnes summaksi muodostuu jokin yksikkönumero (1–9). Koska kyseessä on asenne, mestarilukuja ei käytetä.

27.11.
2+7+11 => 20 => 2+0 => 2

Tasapainon numero saadaan laskemalla henkilön kastenimen jokaisen nimen alkukirjaimen numerolliset arvot yhteen niin kauan, kunnes summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9). Koska kyseessä on lähestymistapa, mestarilukuja ei käytetä.

Mireille Cesilia Amanda Léglise
M+C+A+L => 4+3+1+3 => 11 => 1+1 => 2

Kohtalon numero saadaan laskemalla henkilön elämänpolku ja minuuden numero yhteen. Mahdolliset mestariluvut säilytetään yhteenlaskussa mestarilukuina ja summaksi tulevan mahdollisen kaksinumeroisen luvun yksittäiset numerot lasketaan yhteen, kunnes niistä muodostuu jokin mestariluku (11, 22) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

Elämänpolku 6 Minuus 7
6+7 => 13 => 1+3 => 4

Numeroiden tulkinta

Yksikkönumerot

YKSI.
elämänpolku. elämässä pitäisi oppia seisomaan omilla jaloillaan. Pitäisi oppia olemaan muista riippumaton ja välttää yhteistyötä. Pitäisi luottaa itsensä ja tehdä aloitteita sekä saavuttaa asioita. Ykkösen elämäntarkoitukseen kuuluu myös muiden johtaminen ja tiennäyttäminen. Pitäisi myös tulla yksilölliseksi ja voittaa esteet luovuudellaan.
asenne. kilpailuhenkinen, osaa perustella mielipiteitään viimeisen päälle, haluaisi olla mielellään ensimmäinen kaikessa ja paras, tarvitsee sitä, että toiset tunnustavat, kannustettuna pystyy tekemään mitä vain
tasapaino. kannattaa antaa vahvuuksien tulla pintaan, ei kannata jäädä yksin asioiden kanssa, vaan sanoa niistä lähimmäisille, sillä he voivat tarjota läheisyyttä ja hyviä neuvoja, voimavarat koostuvat luovuudesta ja rohkeudesta
kohtalo. tulee tekemään yleensä kaiken itse, kaverit ja toverit voivat auttaa aina välillä, pääsääntöisesti tulee selviytymään ihan itse omien kykyjen, kokemuksien ja taitojensa kanssa elämästä, usein saavuttaa rakentavien kykyjensä avulla oman menestyksensä

KAKSI.
elämänpolku. pitäisi oppia näkemään asioiden molemmat puolet sekä oppia tekemään yhteistyötä ja sopeutua tilanteisiin. Pitäisi kehittää omaa herkkyyttään ja tulla myötätuntoiseksi sekä seuralliseksi. Kakkosen elämänpolun omistavan pitäisi myös oppia olemaan kohtuullinen. Yksi voimalause olisikin: Herkkyyteni on lahja, ja luotan intuitioonikin.
asenne. hyvin intuitiivinen, tiedostaa aina toisten tunteet, sopeutuva, muihin mukautuva ja hän on helposti lähestyttävissä, haluaa kaikkien onnistuvan kaikessa, levittää ja rakentaa rauhaa, kritiikki voi olla kova pala ja suistaa kaaokseen
tasapaino. älä sääli itseäsi, anna omien tunteiden vain tulla ja mennä, äläkä takerru niihin, käytä hyväksi tahdikkuutta ja kompromissin luomistaitoja, ole tasapainoinen ja harmoninen, muista, että ongelmia voi ratkaista myös itse
kohtalo. elämä muistuttaa vuoristorataa: joskus mennään ylös, joskus alas, elämä ei tule olemaan tasaista harmaata vaan siihen kuuluu useampia taitekohtia niin hyvässä kuin pahassa, avain menestykseen ovat ystävät, osaa saada vaurauden puolelleen, kunhan osaa käyttää tuotteliaita omia taitoja

KOLME.
elämänpolku. pitäisi oppia ilmaisemaan itseään ja olemaan luova ja sosiaalinen. Pitäisi oppia välttämään turhaa ujoutta ja oppia olemaan avoin. Kolmosen on tärkeää kehittää luovia kykyjään, sillä hänen on opittava käyttämään taiteellisia taipumuksiaan ja tuottamaan iloa muille. Hänen pitäisi myös oppia keskittymään enemmän yhteen asiaan.
asenne. karismaattinen ja huumorintajuinen, kertoo vitsejä, tuo iloa ja keventää tunnelmaa, osaa vaikuttaa muiden energioihin, pitää dramatiikasta, joten ylireagoiminen toivotun kohtauksen saamiseksi ei ole tavatonta, ei paljasta syvintä olemustaan
tasapaino. optimistisuus ja ilo vievät pitkälle, muiden kanssa yhteistyön tekeminen auttaa, kannattaa muistaa, että asioita ei aina tarvitse tarkastella subjektiivisesti, vaan objektiivisuus toimii myös, kun etsii ratkaisuja, jotka ovat kaikille parhaaksi
kohtalo. elämään tulee kuulumaan monia hyviä ja huippuhyviä hetkiä, tulee menestymään useammallakin elämänalalla, ja onnikin on puolellaan, luovuus ja sosiaalisuus auttavat onnistumaan kunnianhimoisissakin yrityksissä

NELJÄ.
elämänpolku. elämäntarkoitukseen kuuluisi rakentaa pysyviä perustuksia. Pitäisi oppia välttämään turhia riskejä ja olemaan perusteellinen. Lisäksi nelosen pitäisi oppia rajojen ja kärsivällisyyden merkitys sekä organisoida, järjestää ja hallita itseään. Tärkeää olisi myös oppia huomaamaan asioiden yksityiskohdat ja olemaan vastuuntuntoinen. Yksi voimalause on: Otan toisten tuen vastaan helposti.
asenne. vaikuttaa hiljaiselta, ei pidä yllätyksistä, kaipaa sääntöjä, vaikkei välttämättä ole noudattamassa niitä, epäröi uusien asioiden parissa, haluaa oppia aina uutta ja voi opettaa kaikkia
tasapaino. kannattaa yrittää nähdä laajempi kuva ja muistaa, että asioissa on aina muitakin puolia, muistaa tasapainottaa oikeudenmukaisuutta myös myötätunnolla ja anteeksiannolla, itsensä kuvitteleminen toisen asemaan voi olla avuksi
kohtalo. taloudellinen menestys on taattu, onnistuu hankkimaan ja haalimaan paljon omaisuutta, joutuu tekemään paljon töitä unelmien saavuttamiseksi

VIISI.
elämänpolku. pitäisi käyttää oikein vapauttaan. Pitäisi osata sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja haasteisiin sekä tekemään tietoisia valintoja elämässään. Viitoset oppivat kokemustensa kautta, ja se on hyvä ottaa huomioon. Pitäisi myös välttää voimiensa hajottamista, vaan pitäisi antaa omat virheet itselleen anteeksi ja luottaa siihen, että valitsee oikein.
asenne. nauttii uusista tilanteista, kokemuksista ja ihmisistä, tarvitsee vapautta, jos tilanne ei näytä siltä kuin jatkaisi ilman alulle pistäjää tai sen eteenpäin viejää, niin voi uhrautua siihen osaan
tasapaino. pitää muistaa, että vastaus on aina ulottuvilla, ongelmia ei kannattaa vältellä, vaan ne pitää tiedostaa, löytää kyllä erittäin luovia ratkaisuja ongelmiin, kunhan vain keskittyy niihin
kohtalo. ei pitäisi luottaa kehen tahansa, elämä tulee koostumaan monista eri kokemuksista, joista jotkut ovat hyviä ja miellyttäviä ja toiset vähemmän, pitäisi vältellä onnettomuuksia ja olla itse aiheuttamatta sellaisia, tulee kulkemaan omaa polkuaan

KUUSI.
elämänpolku. elämäntarkoituksiin kuuluisi muiden palvelu ja vastuun kantaminen. Pitäisi myös oppia olemaan oikeudenmukainen ja kärsivällinen. Kuutosille on myös tärkeätä muiden auttaminen ja myötätunnon osoittaminen. Pitäisi myös oppia olemaan tasapainoinen sekä ilmaista taiteellisia taipumuksiaan. Voimalauseita olisivat: Olen täydellinen juuri sellaisena kuin olen. Rakastan elämääni, ja rakastan itseäni.
asenne. ei pidä neuvoista, aika rakastava ja omistautuva läheisilleen, nuorena pitkäaikainen sitoutuminen ei ole se, mitä pystyy noin vain tekemään, ei aina muista levätä
tasapaino. avaimena on vastuu, ei voi luottaa aina siihen, että muut hoitavat asiat kuntoon, hyväksymällä oman vastuun, saa hoidetuksi mitä vain, ymmärtää asianomaisia ja kaikkea asiaan liittyvää
kohtalo. pitäisi yrittää tarttua elämän tuomiin kokemuksiin ja ainutlaatuisin tilanteisiin rohkeammin, sillä muuten hän vain jatkaa linjallaan, jossa menettää helposti tilaisuuksia, saavuttaa menestyksen oman aktiivisuutensa ja valppautensa avulla

SEITSEMÄN.
elämänpolku. elämäntarkoitukseen kuuluisi korkeimpien ihanteiden etsiminen ja henkinen kehittyminen. Pitäisi myös opetella elämän viisauksia sekä luottaa omaan intuitioihinsa, ja mietiskellä, lukea ja ajatella. Seitsemään kuuluu myös liike-elämän välttäminen sekä yksin eläminen. Voimalauseita olisi: Maa on ihana paikka ja nautin elämästäni täällä. Luotan intuitiooni.
asenne. ei näytä sisintään ja tunteitaan noin vain muille, tarkkailee useinkin oppiakseen ja ymmärtääkseen kaikkea, niin asioita kuin myös ihmisiä ja muuta
tasapaino. ei kannata antaa tunteiden häiritä selkeää ajattelua ja analysointia, löytää aina ratkaisun, joten ei kannata lähteä taapertamaan liian kauas ongelmasta niin fyysisesti kuin myös henkisesti, anna tunteiden tulla ja mennä, tunteiden välttely ei auta
kohtalo. tulee olemaan merkittävä asema elämässään, elämä ei tule koskaan olemaan päivästä päivään samanlainen, vaan siihen sisältyy paljon matkustelua, ihmisiä, tieteitä ja tietoja sekä muunlaisia aktiviteetteja ja kiinnostuksenkohteita

KAHDEKSAN.
elämänpolku. pitäisi oppia menestymään materiaalisesti. Pitäisi tehdä työtä, organisoida ja johtaa muita. Kahdeksikon kannalta on tärkeää myös rahan, maineen ja statuksen saavuttaminen. Lisäksi pitäisi myös oppia olemaan kunnianhimoinen ja tasapainoinen. Voimalauseisiin lukeutuisi: Runsaus on minun ja kaikkien synnyinoikeus, ja se tulee meille helposti.
asenne. vaikuttaa suorapuheiselta ja joskus jopa tylyltä, pitää läheisistään huolta, raha on tärkeä sen olemisen vuoksi, joko sitä on tai ei ole, ei osaa, eikä ole oikein kiinnostunutkaan tunteidensa näyttämisestä
tasapaino. kannattaa muistaa käyttää voimiaan tasapainoisesti ja korkeimmalla mahdollisella tavalla, ei saa pakottaa muita ratkaisuun, vaikka onkin luova ja johtajan asemassa, osaa ja voi luoda ratkaisun, joka on kaikkien parhaaksi
kohtalo. jossain kohtaa elämässä taloudellisia vaikeuksia esim. velkaantumisesta, rahojen lainaamisesta tai yllättävästä työttömyydestä ja lamasta, pääsevät yli ongelmistaan älykkyytensä ja omakohtaiseen kokemukseen pohjautuvan tietonsa avulla

YHDEKSÄN.
elämänpolku. pitäisi ajatella universaalisesti. Pitäisi myös harjoitella epäitsekkyyttä, kehittää avoimuutta ja opetella antamaan. Yhdeksikön pitäisi uhrautua muiden hyväksi, ja jakaa taiteelliset lahjansa muiden lahjojensa ohella maailmalle. Pitäisi myös olla kärsivällinen ja myötätuntoinen. Voimalause olisi: Mitä enemmän loistan omana itsenäni, sitä enemmän autan muita.
asenne. vaikuttaa siltä kuin tietää mitä tekee, tullaan pyytämään apua ja opastusta, tekee usein myös muiden työt kantaen vastuuta vähän koko maailmastakin, haastava luoda sopivia rajoja
tasapaino. hyvä ymmärtää laajempi kuva ja kaikkien näkökulmat, ei kannata kuitenkaan vetäytyä yksinäisyyteen, vaan elää tässä maailmassa ja saamassaan kehossa, vaikka ne olisivatkin osa ongelmaa, ongelmat eivät parane jättämällä ne rauhaan ja hakemalla pakopaikkaa henkisestä maailmasta, pois tästä fyysisestä
kohtalo. tulee olemaan kaikin puolin sellainen elämä, johon hän voi olla tyytyväinen, epäitsekkyytensä vuoksi kohtalona on olla ystävien ihailun kohde ja esikuvana toimiminen

Mestariluvut

YKSITOISTA.
elämänpolku. tärkeimpiä elämäntehtäviä on valaistuminen. Pitäisi myös kasvaa henkisesti ja kehittää intuitiotaan, oppia käyttämään mielikuvitustaan sekä toimimaan sanansaattajana. Salatieteisiin tutustuminen olisi myös suositeltavaa. Jonkinlaisina voimalauseina voisivat toimia seuraavat: Oma tieni löytyy helposti kuuntelemalla sisäistä viisauttani. Intuitioni on tarkka ja voimakas.
kohtalo. on itse se suurin vaikuttaja oman kohtalonsa muotoilijana, elämä on aktiivista ja hän tulee herättämään huomiota siinä alalla, jolle on uskonsa keskittynyt, oman onnensa seppä

KAKSIKYMMENTÄKAKSI.
elämänpolku. elämäntarkoitukseen kuuluu ideoida ja toteuttaa materialistisia, laajoja projekteja. Hänen pitäisi työskennellä ahkerasti ja rakentaa maailmaan uusia asioita. Tärkeää on ajatella ja toimia suuressa mittakaavassa sekä suhteiden solmiminen ulkomaille. Pitäisi myös oppia hallitsemaan potentiaalisia energioitaan sekä oppia olemaan suurpiirteinen. Voimalauseena voisi olla: Lahjani ovat arvostettuja ja avuksi kaikille.
kohtalo. ei saa vahingossakaan antaa valtaa luonteenpiirteilleen, jotka saattaisivat vaikeuttaa hänen edistymistään elämässä ja sosiaalisissa suhteissa, välttää kyseenalaiselta vaikuttavia liikeideoita, jottei käy köpelösti

KOLMEKYMMENTÄKOLME.
elämänpolku. tehtävänään olisi auttaa ihmiskuntaa suuressa mittakaavassa. Pitäisi rakastaa ihmisiä ja olla esimerkkinä muille. Elämäntarkoitus tähtää myös maailman vääryyksien poistamiseen ja tarvittaessa marttyyrina toimiseen, jos kyseessä on ihmiskunnan kannalta tärkeä asia. Tärkeää olisi toimia myös oman vakaumuksen mukaisesti. Uhrautuminen ja parantajana toiminen kuuluu myös tähän elämänpolkuun.

NELJÄKYMMENTÄNELJÄ.
elämänpolku. elämäntarkoitukseen kuuluu ihmiskunnan auttaminen materialistisella tavalla. Pitäisi oppia viemään läpi projekteja, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia. Muita tärkeitä kohtia olisi tässä elämänpolussa ihmiskunnan hädän poistaminen sekä ihmisten elinolojen parantaminen. Tämän elämänpolun ihmiset voivat myös toimia hyvin julkisuudessa mm. politiikassa.

VIISIKYMMENTÄVIISI.
elämänpolku. tärkeä oppia erottamaan oikea väärästä. Pitäisi auttaa ihmiskuntaa erilaisten tutkimusten ja keksintöjen avulla sekä tuoda valoa maailmaan ja innostaa ja samalla motivoida muita. Mielikuvitusta pitäisi myös käyttää sekä maailmaa parantaa luovalla tavalla. Tiedon välitys ja suurten massojen kanssa kommunikoiminen kuuluu myös tämän elämänpolun elämäntarkoitukseen. Pitäisi myös toimia johtohahmona omalla alallaan.

Lähteet
Pitkälti Traveren julkaisemat numerologian oppitunnit, joiden lähteinä toimivat seuraavat kirjat:
Janerva, Juha (1994): Numerologia, luonne ja kohtalo. Karisto Oy. Hämeenlinna.
Niskanen, Ulla: Numerologia, energiaa ja sieluntietä. 17. Julkaisut
Saarinen, Saana (1997): Numerot kertovat. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Helsinki. Ensimmäinen painos 1977