Léglise, Mireille: Numeroiden pyörteessä 1

Alkusanat

Kyseessä on Numeroiden pyörteessä -sarjan ensimmäinen teos, jossa sukelletaan kastenimestä löytyviin numerologisiin arvoihin: vaikutelmaan, pyrkimykseen ja minuuteen. In-game tässä kirjassa on enemmän tekstiä, tarkempia kuvauksia ko. numeroista, ja paljon lähdeviitteitä. Tämän puolittain in-game ja off-game olevan kirjan tarkoituksena on toimia tukena numerologian oppitunneille ja numerologian kokeelle. Perinpohjaisia kuvauksia ei tästä kirjasarjasta kaikkien numeroiden kohdalta ole, sillä pääpaino on tiiviydessä, ytimekkyydessä ja suurten linjojen kuvaamisessa. Numeroiden luonteen oivaltamiseen ja oman intuition käyttämiseen kannustetaan, sillä numerologiassa loppu viimeksi numerologin oma intuitiivinen numeroista kumpuava tulkinta on se pätevin.

Vaikutelman numero kertoo, minkälaisen vaikutelman henkilöstä saadaan sekä mihin hänessä kiinnitetään ensimmäisenä huomiota. Vaikka henkilöstä saatu vaikutelma saattaakin muuttua ajansaatossa, pysyy hänen vaikutelman numeronsa samana. Sitä tosin voi tulkita eri tavalla – turvautuen vahvasti omaan intuitioonsa. Vaikutelman numero ei aina vastaa totuutta siitä, minkälainen henkilö oikeasti sisimmältään on.

Pyrkimyksen numero kertoo, mihin henkilö pyrkii elämänsä aikana, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja auttaa ymmärtämään ihmisen toimintaa selittämällä hänen motiivit. Pyrkimyksen numero kantaa läpi elämän.

Minuuden numero kerto, minkälainen henkilö sisimmiltään on, mikä hänen salattu perusluonteensa on, johon elämänpolun kanssa yhdessä piirtyvät henkilön mahdollisuudet, elämä ja haasteet. Minuuden numeron asioista ihminen ei aina ole tietoinen, mutta numeron vaikutus kantaa läpi elämän, joten henkisen kasvun myötä voi myös oman minuuden ymmärrys lisääntyä.

Laskutapa

Vaikutelman numero saadaan laskemalla ensin koko kastenimen konsonantit yhteen ja supistamalla ne laskemalla kaksinumeroisten tulosten yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

T-W-I-R-L-S-H-Y H-A-Z-E-L-C-U-R-S-E
2-5-_-9-3-1-8-_ 8-_-8-_-3-3-_-9-1-_ => 60 => 6+0 => 6

Pyrkimyksen numero saadaan laskemalla ensin koko kastenimen vokaalit yhteen ja supistamalla ne laskemalla kaksinumeroisten tulosten yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

T-W-I-R-L-S-H-Y H-A-Z-E-L-C-U-R-S-E
_-_-9-_-_-_-_-7 _-1-_-5-_-_-3-_-_-5 => 30 => 3+0 => 3

Minuuden numero saadaan laskemalla koko kastenimen kaikki kirjaimet yhteen ja supistamalla ne laskemalla kaksinumeroisten tulosten yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

T-W-I-R-L-S-H-Y H-A-Z-E-L-C-U-R-S-E
2-5-9-9-3-1-8-7 8-1-8-5-3-3-3-9-1-5 => 90 => 9+0 => 9

Numeroiden tulkinta

Yksikkönumerot

YKSI.
vaikutelma. rohkea, ulospäinsuuntautunut, kilpailija, itsekeskeinen, määräilevä, jääräpää
pyrkimys. haluaa olla ensimmäinen, valita ja luoda oma reitti itse, tehdä asiat omalla tavallaan, tärkeää uuden luominen ja menestys mittavissa projekteissa, etsii mahdollisuuksia, joihin käyttää omia kykyjään
minuus. johtaja, määräilevä, itsenäinen, yksilöllinen, omantienkulkija, ei pidä säännöistä, voimakastahtoinen, ei tuomitse ketään, tietää mitä haluaa, osaa puolustaa itseä ja omia näkemyksiään

KAKSI.
vaikutelma. yhteistyökykyinen- ja haluinen, kaveri, mukava, hyvä tekemään työtä, viehättävä
pyrkimys. haluaa rauhaa, sopua ja naimisiin, tehdä yhdessä ystävien ja kollegoiden kanssa, ei halua johtaa, haluaa muille kaikkea hyvää
minuus. toveri, tasapainoinen, osaa luoda yhteisymmärrystä, ymmärtää kausaliteetteja, sopii perheen perustajaksi, osaa aistia muiden tarpeet ja toimia niitä tyydyttävällä tavalla, vaikeuksia pysyä itselleen uskollisena

KOLME.
vaikutelma. hauska, lystikäs, mukavuudenhaluinen, pukeutuu erikoisesti, onnenonkija, teeskentelijä
pyrkimys. haluaa ilmaista itseään jollain luovalla tavalla, sosiaalisen elämän ja olla mukana vähän kaikessa, luoda kauneutta, tutustua erilaisiin harrastuksiin, ilmaista itseään
minuus. iloinen, positiivinen, energinen, mielikuvitusrikas, hyvä puhuja, laiska, keksii omia erilaisia tapoja tehdä arkiaskareita, hyväksyy erilaisuuden ja innostaa itsensä toteuttamiseen, impulsiivinen, herkkä

NELJÄ.
vaikutelma. vahva, rehti, joustamaton, pitää kiinni oikeuksistaan, arvoiltaan konservatiivi, luotettava
pyrkimys. haluaa elää tasapainoista ja tasaista elämää, ei yllättäviä ja nopeita muutoksia, selvittää omat rajat ja toimia niiden mukaan, osallistua tavallisiin ja hieman rauhallisiin harrastuksiin
minuus. tukipilari, osaa delegoida ja jakaa vastuita ja velvollisuuksia, hyvä työntekijä, rehti, suhtautuu vakavasti vastuuseen ja pitää lupauksensa, jokapaikanhöylä, haluaa tehdä asiat määräajan sisällä valmiiksi kunnolla

VIISI.
vaikutelma. maailmanmatkaaja, omalaatuinen, iloinen, tuhlailevainen, emotionaalinen, tekee oman päänsä mukaan
pyrkimys. haluaa olla vapaa, janoaa vapautta saada ja tehdä omia valintoja ja päätöksiä, ei halua rajoituksia, eikä juurtua paikoilleen, etsii muutoksia ja seikkailua, nähdä maailmaa
minuus. matkustelija, hyvät vuorovaikutustaidot, selviytyy kaikesta hyvin, nauttii itsensä haastamisesta ja itsensä ylittämisestä, avoin eri kulttuuriympäristöille, ei tuomitse ketään, osaa tuoda muiden parhaat puolet esiin

KUUSI.
vaikutelma. luotettava, äidil/isällinen, rakastettava, holhoava, pelkuri, yrittää liikaa
pyrkimys. haluaa olla avuksi ja helpottaa lähimmäistensä elämää, työskennellä ihmisten ja eläinten parissa, kantaa vastuunsa, toimia rauhanneuvottelijana, ympäröidä kodin silmää viehättävillä esineillä
minuus. kantaa vastuita, ei aina osaa huolehtia itsestään, tekee asioita muiden hyväksi ja puolesta, arvostaa ihmissuhteita ja lähimmäisiään, hyvä antamaan neuvoja ja auttamaan, luonnollinen

SEITSEMÄN.
vaikutelma. älykäs, tieteellinen, fanaattinen, outo, kritisoiva, erakko
pyrkimys. haluaa tutkia paremmin omia tekoja ja toimintoja sekä löytää syitä ja tarkoitusperiä, jakaa omia oivalluksiaan, toimia jonkin alan asiantuntija, löytää oma itsensä
minuus. arvostaa syvällisyyttä, ei ole kovin hyvä smalltalkissa, tarkkailijaluonne, työskentelee mielellään taka-alalla saaden omassa rauhassa tehdä kokeitaan, perfektionisti, hyvä kuuntelija, luottaa intuitioon

KAHDEKSAN.
vaikutelma. bisnesenkeli, karismaattinen, aktiivinen, rehti, tuhlaileva, koetaan vaaraksi
pyrkimys. haluaa maallista mammonaa: rahaa ja materiaa, tehdä päätöksiä ja organisoida kaiken, saada valtaa ja menestystä, osata toimia hyvin vaikeissa tilanteissa ja kriiseissä, janoaa haasteita, joita selättää
minuus. on hyvä rahan ja maineen kanssa, osaa toimia liiketilanteessa, taloudellisesti vahva, kilpailuhenkinen, sitkeä, hyvä ihmisymmärrys, organisoija, luotettava johtaja, ei käytä asemaansa väärin

YHDEKSÄN.
vaikutelma. hippi, luova, sympaattinen, ei tuomitse, ei osaa hallita tunteitaan tai impulssejaan, epäkäytännöllinen
pyrkimys. haluaa antaa ja tarjota tukea ja apua, olla inhimillinen ja rakastettava, osata uhrautua muiden hyväksi, olla mukana hyväntekeväisyydessä, jakaa taiteellisia taipumuksia muiden kanssa, tähtää yleiseen hyvään kaikessa
minuus. sivistynyt, inhimillisyyden kannattaja, intuitiivinen, osaa tiedostaa muiden tarpeet, luovuus tärkeällä sijalla, taipumus olemaan perfektionisti, itsekriittinen, antelias

Mestariluvut

YKSITOISTA.
vaikutelma. ennustaja, älykäs, jokapaikanhöylä, omalaatuinen pukeutuja, innovatiivinen, ei kovin hyvä käytännön asioissa
pyrkimys. haluaa tuottaa iloa ja hyvän olon tunnetta muille, haluaisi temmata muut ihmiset oman näkökantansa puolelle, jakaa ajatuksia, puhua ideoistaan, etsii täydellisyyttä ja valaistumista
minuus. osaa ilmaista itseään abstraktisti, kekseliäs saaden ideoita asiaan kuin asiaan, osaa opettaa. ei kovin huolellinen ja harkitsevainen, herkkä, idealistinen, hyvä intuitio, saa muut luottamaan itseensä

KAKSIKYMMENTÄKAKSI.
vaikutelma. aktiivinen, rehti, hyvä suustaan, suorittaja, pysyy tosiasioissa, ärtyy helposti
pyrkimys. haluaa käyttää lahjojaan ja taitojaan laajemmassa mittakaavassa, tärkeää suunniteltujen projektien toteutuminen sekä oma osallisuus niissä, maailman rakentaminen eteenpäin, haluaa toteuttaa laajakatseisia ideoita
minuus. tavoittelee kuuta taivaalta, aikoo jättää pysyvän jäljen tähän maailmaan, johtaja-ainesta, ei anna helposti periksi, ei lepy helposti, huono suomaan itselleen rentoutumisjaksoja, älykäs, organisoija

KOLMEKYMMENTÄKOLME.
vaikutelma. maailmanpelastaja, tunteellinen, sivistynyt, luulee itsestään liikoja, energinen, hyväntekeväisyyden organisoija
pyrkimys. haluaa auttaa maailmaa ja ihmiskuntaa, poistaa maailman vääryydet ja toimia esikuvana, olla esimerkkinä siitä, millainen hyvä ihminen on
minuus. tunteellinen, rakastava, osaa toimia esimerkillisesti, rehti, karismaattinen, empaattinen, toisinaan riidanhaluinen, haluaa tehdä liikaa, ei tyydy huonoon suoritukseen, henkiparantajan kyvyt

NELJÄKYMMENTÄNELJÄ.
vaikutelma. sisukas, suorittaja, puolustaa oikeuksiaan, tietää mitä tekee, nillittäjä, suulas
pyrkimys. haluaa auttaa maailmaa materiaalisin keinoin, poistaa maailmasta kaikki vääryydet ja nälänhädän, toimia ihmisten hyvinvoinnin edistämisen puolesta ja kohentaa elinoloja
minuus. monitaituri, osaa lähestyä ongelmia eri näkökulmista, organisoija, osaa yhdistää henkisen ja materiaalisen maailman, tuntee vastuunsa, osaa delegoida tehtäviä eteenpäin, toisinaan käyttää ihmisiä hyödykseen

VIISIKYMMENTÄVIISI.
vaikutelma. vastuuntunteva, luova, innovatiivinen, älykäs, suuttuu helposti, tekee asiat tunteella
pyrkimys. haluaa auttaa ihmiskuntaa ja parantaa maailmaa luovilla keksinnöillään, olla tutkimustyössä avainhenkilönä, janoaa johtoasemaa omalla alallaan, olla yhteydessä suuriin massoihin ja päästä omalla persoonallaan ja ajatuksillaan motivoimaan ja innostamaan
minuus. mielikuvitusrikas, menestyy eri elämänosa-alueilla, vahva oikeudentaju ja jako hyvään ja pahaan, jääräpäinen, ei aina nauti hyvästä onnestaan, itsekeskeinen, ei osaa nähdä kauas tulevaisuuteen

Lähteet

Vaikutelman numero – oma intuitio sekä Janerva, Juha (1994): Numerologia, luonne ja kohtalo. Karisto Oy. Hämeenlinna.
Pyrkimyksen numero – tämä oppitunti, joissa lähteinä ollut Janerva, Juha (1994): Numerologia, luonne ja kohtalo. Karisto Oy. Hämeenlinna. sekä Niskanen, Ulla: Numerologia, energiaa ja sieluntietä. 17. Julkaisut.
Minuuden numero – oma intuitio, Niskanen, Ulla: Numerologia, energiaa ja sieluntietä. 17. Julkaisut. sekä Janerva, Juha (1994): Numerologia, luonne ja kohtalo. Karisto Oy. Hämeenlinna.