Tukioppilas-, valvojaoppilas- ja tuvanjohtajatoiminta [info]

Tukioppilaat ja valvojaoppilaat ovat oppilaita, joiden tehtävänä on opastaa uusia tulokkaita koulun toiminnassa, näyttää hyvää esimerkkiä muille pelaajille ja hahmoille sekä kehittää erilaista aktiviteettia oman tuvan kesken. Tuutorit ovat jatko-opiskelijoita ja toimivat he samanlaisissa tehtävissä kuin tukioppilaat ja valvojaoppilaat. Jokaisella tuvalla on lisäksi oma tuvanjohtajansa, joka toimii nimensä mukaisesti tupansa johdossa. Tuvilla voi olla myös tupatonttuja sekä tupakummituksia.

  • Tukioppilaana voi toimia oppilas, joka on luokilla 2-4
  • Valvojaoppilaana voi toimia oppilas, joka on luokilla 5-7
  • Tuutorina voi toimia jatko-opiskelija
  • Tuvanjohtajana voi toimia opettaja tai muu henkilökunnan jäsen
  • Tupatonttuna voi toimia kotitonttu, jolla ei vielä ole omaa tupaa
  • Tupakummituksena voi toimia kummitus, jolla ei vielä ole omaa tupaa

 

Tukioppilaiden, valvojaoppilaiden, tuutoreiden, tuvanjohtajien, tupatonttujen ja tupakummitusten tehtävät

  • Käyttäytyä esimerkillisesti, jotta uudet oppilaat saavat hyvän mallin ja idolin
  • Toivottaa uusia oman tuvan oppilaita tervetulleiksi ja kutsua heidät mukaan roolipeliin ja koulun muuhun toimintaan
  • Keksiä muiden tupalaistensa kanssa lisää puuhaa tuvan oleskeluhuoneeseen foorumilla
  • Auttaa, opastaa ja kannustaa oman osaamisensa pohjalta

Tehtäviin voi hakea ympäri vuoden, aina kun paikkoja on vapaina. Näet tämän hetken täytetyt tehtävät sekä vapaina olevat tehtävät foorumin tiedotteet-alueelta.